Databank sport

 
English | Nederlands

Dames Gymnastiek Vereeniging D.I.O. (Door Inspanning Ontspanning)

Naam Dames Gymnastiek Vereeniging D.I.O. (Door Inspanning Ontspanning)
Plaats Almelo
Provincie Overijssel
Begindatum 28 november 1912 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 20 maart 1915 no. 30
Doelstelling

De bevordering van den welstand van het lichaam en het opwekken van belangstelling in de gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1913)
Regionale bond
  • Middengewest (1916)
  • Twentsche Turnkring (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 20 mei 1915 no. 116 (KB; no. 433; afkorting en oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 41 en 144 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 655.

Jaarverslag K.N.G.V. 1932, p. 12 (20-jarig bestaan).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 68 (Kring Twente).

Het Turnblad 20 jan. 1939, p. 16.

Jaarboek K.N.G.V. 1939, p. 76 (Kring Twente).

Het Turnblad 18 juli 1941, p. 120 (plaats en Kring).