Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiekvereeniging Hercules

Naam Gymnastiekvereeniging Hercules
Alternatieve namen
  • Rotterdamsche gymnastiek- en schermvereeniging Hercules (vóór mrt. 1917)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 24 maart 1888 (oprichting)
Einddatum 1929 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 14 april 1900 no. 31; 7 maart 1917 no. 53
Doelstelling

Gelegenheid te geven tot lichamelijke ontwikkeling door gymnastische oefeningen, het hanteeren der wapenen en bevorderlijk te zijn aan de uitbreiding der gymnastiek (1900).

Gelegenheid te geven tot lichamelijke ontwikkeling door gymnastische oefeningen en bevorderlijk te zijn aan de uitbreiding der gymnastiek (1917).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1898-1929)
Regionale bond
  • Gewest Zuid-Holland (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

De Athleet 4 apr. 1894, p. 1 (6-jarig bestaan Gymn.- en schermver. op 24 mrt. j.l.).

Staatscourant 4 mei 1900 (KB; oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 105 (gewest, oprichting en toetreding).

Bijvoegsel Staatscourant 13 apr. 1917 no. 86 (KB; no. 621; naamswijziging).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 278.

Jaarverslag K.N.G.V. 1929, p. 10 (bedankt per 1 jan. 1930).

Opmerkingen

In 1916 niet aangesloten bij Rotterdamsche Turnbond; Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 143.