Databank sport

 
English | Nederlands

Utrechtsche Lawn Tennis Club A.G.

Naam Utrechtsche Lawn Tennis Club A.G.
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum juni 1916 (eerste vermelding)
Einddatum januari 1922 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Tennis
Landelijke bond
  • K.N.L.T.B. (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 27 juni 1916, p. 895 (toetreding N.L.T.B.).

Officieel jaarboekje N.L.T.B. 1917, p. 46 (toetreding).

Sportkroniek 19 mrt. 1919, p. 661 (bondslid).

Sportkroniek 20 jan. 1922, p. 86 (bedankt als bondslid).

Opmerkingen

De club werd op 11 juli 1916 gewoon lid van de N.L.T.B.; Officieel jaarboekje N.L.T.B. 1917, p. 46.