Databank sport

 
English | Nederlands

C.V.L.O. (Christelijke Vereeniging voor Lichamelijke Opvoeding)

Naam C.V.L.O. (Christelijke Vereeniging voor Lichamelijke Opvoeding)
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1 september 1930 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 10 december 1930 no. 33
Doelstelling

Door het bevorderen van lichaamsoefeningen mede te werken aan een systematische en harmonische ontwikkeling van lichaam en geest [met name] onder meisjes en jongens van orthodox-Protestantsch beginsel.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • N.C.G.V. (1930)
Regionale bond
  • Gewest Holland (1930)
  • Rijnlandsche Turnkring
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Relaties
  • Fusie van:

    Dames G.V. Hestia

    Friedrich-Ludwig Jahn

    Schermvereeniging Willem van Oranje

Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 18 sep. 1930, p. 477-478 (fusie en afkorting).

Lichaamsoefening 2 okt. 1930, p. 495 (fusie Hestia en F.L.J. te Leiden).

Bijvoegsel Staatscourant 20 jan. 1931 no. 13 (KB; no. 124; afkorting en oprichting).

Lichaamsoefening 2 nov. 1933, p. 500.

Opmerkingen

De Dames G.V. Hestia, de heeren-afdeeling Friedrich-Ludwig Jahn en de schermvereen. Willem van Oranje verbraken per 1 sep. 1930 hun band met Patrimonium en gingen tezamen als Christelijke Vereeniging voor Lichamelijke Opvoeding; Lichaamsoefening 18 sep. 1930, p. 477-478.