Databank sport

 
English | Nederlands

Adolf Spiesz

Naam Adolf Spiesz
Opmerkingen over naam Ook als Adolf Spiess.
Plaats Venhuizen
Provincie Noord-Holland
Begindatum 3 juli 1889 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 30 augustus 1920 no. 70
Doelstelling

De bevordering van den welstand van het lichaam en het opwekken van belangstelling in de gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1898-1916, 1920, 1933)
Regionale bond
  • Gewest Noord-Holland (1916)
  • Turnkring West-Friesland
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 81 (gewest, oprichting en toetreding 1904).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 281 (lid 1898-1916).

Bijvoegsel Staatscourant 6 okt. 1920 no. 194 (KB; no. 2531; oprichting en verlenging).

Jaarverslag K.N.G.V. 1920, p. 11 (toetreding).

Jaarverslag K.N.G.V. 1932, p. 12 (toetreding per 1 jan. 1933).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 70 (Kring West-Friesland).

Het Turnblad 17 feb. 1939, p. 30 (plaats en Kring).

Opmerkingen

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 81: "Tijdens de mobilisatie rustend."