Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke korfbalclub L.I.O.S.

Naam Christelijke korfbalclub L.I.O.S.
Plaats Schoonhoven
Provincie Zuid-Holland
Begindatum mei 1937 (oprichting)
Einddatum (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Landelijke bond
  • C.K.B. (1937)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 5 mei 1937, p. 9 (melding oprichting korfbalclub).

Lichaamsoefening 2 juni 1937, p. 7 (naam; verzoek om wedstrijden).

Lichaamsoefening 14 juli 1937, p. 4 (aanstaande toetreding C.K.B.).

Lichaamsoefening 25 aug. 1937, p. 2 (toetreding buitengewoon lid C.K.B.).

Opmerkingen

Onderafdeling van de Chr. Gymnastiek Vereeniging aldaar; Lichaamsoefening 25 aug. 1937, p. 2.