Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke gymnastiekvereeniging O.D.I.L.O. (Ons Doel Is Lichamelijke Ontwikkeling)

Naam Christelijke gymnastiekvereeniging O.D.I.L.O. (Ons Doel Is Lichamelijke Ontwikkeling)
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 november 1929 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 16 oktober 1933 no. 59
Doelstelling

De bevordering der lichamelijke oefening in het algemeen en de gymnastiek in het bijzonder.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • N.C.G.V.
Regionale bond
  • Gewest Holland
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 12 mrt. 1931, p. 145 (uitvoering).

Lichaamsoefening 2 nov. 1933, p. 500.

Bijvoegsel Staatscourant 10-11 nov. 1933 no. 220 (KB; no. 989; afkorting en oprichting).

Lichaamsoefening 27 dec. 1934, p. 647 (foto).