Databank sport

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Voorturnersklasse

Naam Amsterdamsche Voorturnersklasse
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum september 1881 (eerste vermelding)
Einddatum
Koninklijk Besluit 05-09-1884 en 26-01-1891.
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V.
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens Overzicht clubs 1868-1917.