Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiekvereeniging Vriendschap en Kracht

Naam Gymnastiekvereeniging Vriendschap en Kracht
Plaats Joure
Provincie Friesland
Begindatum 1 september 1883 (eerste vermelding)
Einddatum 1929 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 15 mei 1914 no. 92
Doelstelling

De bevordering van den welstand van het lichaam en het opwekken van belangstelling in de gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1892-1893, 1903-1930)
Regionale bond
  • Gewest Friesland (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Gymnasten-almanak 1897 (oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 2 juli 1914 no. 152 (KB; no. 1209; oprichting 1-9-1913).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 20 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nrs. 216 en 351.

Jaarverslag K.N.G.V. 1929, p. 10 (bedankt per 1 jan. 1930).

Opmerkingen

Jaarverslag K.N.G.V. 1931, p. 8 (toetreding Kr. & Vr. te Joure).

 

Jaarboek K.N.G.V. 1937, p. 12 (afgevoerd als lid Vriendschap en Kracht-Hygiëa te Joure; Turnkring Zuid-Oost Friesland).