Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke sportvereeniging S.K.V. (Sport Kweekt Vriendschap)

Naam Christelijke sportvereeniging S.K.V. (Sport Kweekt Vriendschap)
Plaats Wageningen
Provincie Gelderland
Begindatum 15 mei 1930 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • C.N.V.B. (1933-1940)
Regionale bond
  • Afdeling Arnhem (1940)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Afkorting: VVV, p. 85.

Lichaamsoefening 16 feb. 1933, p. 74 (verzoek toetreding C.N.V.B.).

Lichaamsoefening 9 nov. 1933, p. 509 (toetreding C.N.V.B.).

Lichaamsoefening 8 mei 1935, p. 9 (afkorting en eerste lustrum).

De C.N.V.B.-er 10 juli 1939, p. 3 (kampioensfoto).

De C.N.V.B.-er 8 nov. 1939, p. 8 (adreslijst Afd. Zuid-Gelderland).

Jaarverslag N.V.B. onderafd. Arnhem 1940-1941 (eindstand zaterdag).

Sportkroniek 26 mrt. 1942, p. 226 (registratie clubnaam; Afd. Arnhem).

Adresboek K.N.V.B. 1949-1950 (oprichting; zaterdag).

Site csv SKV Wageningen (clubhistorie).

Opmerkingen

De voetbalclub werd opgericht als onderafdeling van de Chr. Jon. Ver. Immanuel; kreeg in 1934 ook een korfbalclub, zodat de naam werd gewijzigd in Chr. Sportvereeniging S.K.V.; Lichaamsoefening 8 mei 1935, p. 9.

 

S.K.V. was geregistreerd als 25 - 1942.