Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke gymnastiekvereeniging Die Haghe

Naam Christelijke gymnastiekvereeniging Die Haghe
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 8 april 1926 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 8 oktober 1929 no. 66
Doelstelling

De lichamelijke geoefendheid harer leden te bevorderen en den geestelijken band tusschen haar leden te versterken.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • N.C.G.V. (1929)
Regionale bond
  • Gewest Holland
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 8 feb. 1928, p. 87-88 (uitvoering).

Lichaamsoefening 14 mrt. 1929, p. 130 (toetreding N.C.G.V.).

Bijvoegsel Staatscourant 19 nov. 1929 no. 226 (KB; no. 1093; oprichting).

Lichaamsoefening 2 apr. 1931, p. 181 (5-jarig bestaan).

Lichaamsoefening 2 nov. 1933, p. 500.

Site CGV Die Haghe (oprichtingsdatum).

Opmerkingen

Omschreven als "deze nog jonge vereeniging" in Lichaamsoefening 8 feb. 1928, p. 87.