Databank sport

 
English | Nederlands

Red Star

Naam Red Star
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum oktober 1922 (eerste vermelding)
Einddatum juni 1923 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Rotterdamsche Voetbalbond (1922-1923)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportrevue 't Stadion 31 okt. 1922, p. 350 (toetreding Red Star te Rotterdam in R.V.B.).

Jaarverslag R.V.B. 1922-1923 (Red Star in eindstand 3 H).

Voorwaarts 13 okt. 1923 (Red Star in R.V.B.).

Sportkroniek 14 juni 1923, p. 816 (royement N.V.B. diverse spelers Red Star Rotterdam; R.V.B.).