Databank sport

 
English | Nederlands

Scherm- en gymnastiekvereeniging Uitspanning Door Inspanning

Naam Scherm- en gymnastiekvereeniging Uitspanning Door Inspanning
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 11 november 1903 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 26 januari 1904 no. 16; 17 februari 1906 no. 14
Doelstelling

De gymnastiek en het schermen te verhoogen (1904).

's Lands weerbaarheid te verhoogen (1906).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 18 feb. 1904 no. 41 (KB; nr. 129; oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 8 mrt. 1906 no. 56 (KB; no. 174; oprichting).

Opmerkingen

In 1904 Scherm- en gymnastiekvereeniging Uitspanning Door Inspanning en in 1906 Gymnastiek-, scherm-, schiet en weerbaarheidsvereeniging Uitspanning Door Inspanning.