Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiekvereeniging Internos

Naam Gymnastiekvereeniging Internos
Plaats Charlois (Rotterdam)
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 21 december 1918 (oprichting)
Einddatum 1937 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 22 januari 1921 no. 45
Doelstelling

De practische beoefening van en het opwekken van belangstelling in de gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1919-1937)
Regionale bond
  • Gewest Zuid-Holland
  • Turnkring Rotterdam en Omstreken (-1937)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarverslag K.N.G.V. 1919, p. 9 (toetreding als buitengewoon lid).

Bijvoegsel Staatscourant 22 mrt. 1921 no. 57 (KB; no. 684; oprichting en plaats).

Jaarboek K.N.G.V. 1937, p. 12 (Turnkring; afgevoerd als lid).