Databank sport

 
English | Nederlands

Xerxes

Naam Xerxes
Opmerkingen over naam Voluit Rotterdamsche Football Club Xerxes. Naar Perzische koning.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1 maart 1904 (oprichting)
Einddatum 2000 (opheffing)
Koninklijk Besluit 3 september 1908 no. 63; 1 oktober 1914 no. 17; 22 augustus 1932 no. 54
Doelstelling

Haren werkenden leden gelegenheid te geven zich te bekwamen in het voetbalspel (1908).

De beoefening en bevordering van het voetbalspel (1914 en 1932).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1907)
Regionale bond
  • Rotterdamsche Voetbalbond (1905-1940)
  • Afdeling Rotterdam (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Oprichters

Leerlingen van school Vellenga.

Verantwoording gegevens

Naam: VVV, p. 208.

Overdijkink, Voetbalwijzer, p. 134.

Voetbal-almanak 1905-1906, p. 118 (R.V.B.).

Het Sportblad 1 aug. 1907, p. 2 (toelating N.V.B.).

Voetbal-almanak 1907-1908, p. 27 (toetreding N.V.B.).

Voetbal-almanak 1908-1909, p. 245 (R.V.B.).

Bijvoegsel Staatscourant 8-9 nov. 1908 no. 263 (KB; no. 1311; oprichting).

O.M. van den N.V.B. 8 aug. 1911, p. 4 (registratie clubnaam voor N.V.B. en R.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1911-1912.

Bijvoegsel Staatscourant 30 okt. 1914 no. 255 (KB; no. 2019; wijziging statuten).

Adreslijst N.V.B. 1921-1922 (oprichting).

Adreslijst R.V.B. 1921-1922.

Sportkroniek 28 feb. 1929, p. 256 (clubhistorie).

Adresboek R.V.B. 1932-1933 (oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 4 okt. 1932 no. 192 (KB; no. 900; oprichting; nieuwe statuten).

Adresboek R.V.B. 1939-1940.

Adresboek N.V.B. onderafd. Rotterdam 1940-1941.

Opmerkingen

Xerxes was geregistreerd als 32 - 1911; Adresboek R.V.B. 1933-1934.

NB: lees KB 3 oktober 1908 no. 63 (zie omringende nummers).

 

De club is in 2000 gefuseerd met D.Z.B. tot Xerxes DZB, waarbij de oprichtingsdatum van Xerxes werd aangehouden; VVV, p. 208.