Databank sport

 
English | Nederlands

Oranje Nassau

Naam Oranje Nassau
Opmerkingen over naam Voluit Almelosche voetbalclub Oranje Nassau.
Plaats Almelo
Provincie Overijssel
Begindatum 19 februari 1899 (oprichting)
Einddatum juli 1916 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 20 mei 1908 no. 57
Doelstelling

De voetbalsport te bevorderen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1902-1911, 1913-1916)
Regionale bond
  • Centraal Overijsselsche Voetbalbond (1904-1907)
  • Twentsche Voetbalbond (1902, 1913-1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Voetbal-almanak 1902-1903, p. 78-79 (T.V.B.).

Het Sportblad 16 mei 1902, p. 22 (club besluit toetreding N.V.B.).

Het nieuws van den dag 27 apr. 1905, p. 19 (Oranje Nassau Almelo 2 in C.O.V.B.).

Sportkroniek 25 feb. 1904, p. 543 (5-jarig bestaan).

Het Sportblad 8 mrt. 1906, p. 23 (Oranje Nassau 2 in C.O.V.B.).

Het nieuws van den dag 9 okt. 1907, p. 2 (indeling Oranje Nassau 2 Almelo in T.V.B.).

Bijvoegsel Staatscourant 18 juni 1908 no. 141 (KB; no. 758; oprichting).

Sportkroniek 15 sep. 1908, p. 165.

Voetbal-almanak 1908-1909, p. 248 (T.V.B.).

O.M. van den N.V.B. 6 juni 1911, p. 1 (bedankt voor N.V.B.).

O.M. van den N.V.B. 8 aug. 1911, p. 4 (registratie clubnaam voor T.V.B.).

Voetbal-jaarboekje 1911-1912, p. 197 (T.V.B.).

O.M. van den N.V.B. 12 aug. 1913, p. 1 (toetreding N.V.B.).

Sportkroniek 13 aug. 1913, p. 101 (toetreding N.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1913-1914.

Voetbal-jaarboekje 1913-1914, p. 315 (toetreding N.V.B.).

Sportkroniek 1 juli 1914, p. 7 (bedankt in T.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1915-1916.

O.M. van den N.V.B. 18 juli 1916, p. 3 (royement door N.V.B.).

Sportkroniek 26 nov. 1919, p. 436 (verval clubnaam met plaats).

Opmerkingen

Oranje Nassau was geregistreerd als 32 - 1911.

 

De club ging in 1902-1903 als tweede club van de T.V.B. naar de N.V.B.; Voetbal-almanak 1902-1903, p. 78-79.

 

Oranje Nassau te Almelo bedankte per 1 juni 1911 voor de N.V.B.; O.M. van den N.V.B. 6 juni 1911, p. 1.