Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke gymnastiek- en athletiekvereeniging Achilles met Damesafdeeling Werken is Leven

Naam Christelijke gymnastiek- en athletiekvereeniging Achilles met Damesafdeeling Werken is Leven
Opmerkingen over naam Ook als Achilles-W.I.L.
Alternatieve namen
  • D.O.S. (vóór dec. 1911)
Plaats Almelo
Provincie Overijssel
Begindatum 16 november 1911 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 10 februari 1922 no. 42
Doelstelling

De bevordering der lichamelijke ontwikkeling harer leden.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • N.C.G.V. (1911)
Regionale bond
  • Geldersch Overijsselsch Gewest
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 31 mrt.-1 apr. 1922 no. 65 (KB; no. 657; oprichting).

Lichaamsoefening 14 jan. 1925, p. 4 (plaats en gewest).

Lichaamsoefening 1 apr. 1925, p. 4 (toetreding N.C.G.V. in 1911; naamswijziging).

Lichaamsoefening 19 sep. 1928, p. 577 (ledenlijst N.C.G.V.).

Lichaamsoefening 28 mrt. 1929, p. 171 (foto Achilles-W.I.L. Almelo).

Lichaamsoefening 15 okt. 1931, p. 512 (20-jarig bestaan in nov. 1931).

Lichaamsoefening, 2 nov. 1933, p. 500.

Opmerkingen

In de statuten met toevoeging "Met Damesafdeeling Werken is Leven."

Lichaamsoefening 14 jan. 1925, p. 4 (Achilles Almelo in gewest).

 

In 1928-1930 genoemd Achilles en W.I.L.; Lichaamsoefening 11 sep. 1930.