Databank sport

 
English | Nederlands

R.D.M. (Rotterdamsche Droogdok Maatschappij)

Naam R.D.M. (Rotterdamsche Droogdok Maatschappij)
Opmerkingen over naam Voluit Sportvereeniging R.D.M.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 2 mei 1915 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 9 januari 1917 no. 25
Doelstelling

Het bevorderen van het voet- en korfbalspel en de sport in het algemeen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1930)
Regionale bond
  • Rotterdamsche Voetbalbond (1916-1940)
  • Afdeling Rotterdam (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Afkorting: VVV, p. 71.

O.M. van den N.V.B. 2 nov. 1915, p. 2 (registratie clubnaam; R.V.B.).

Bijvoegsel Staatscourant 6 feb. 1917 no. 31 (KB; no. 267; afkorting en oprichting).

Sportkroniek 1 okt. 1919, p. 254 (R.V.B.).

Sportkroniek 24 nov. 1920, p. 431 (verval clubnaam met plaats).

Sportrevue 't Stadion 13 sep. 1921, p. 113 (indeling R.D.M. in R.V.B.).

Sportrevue 't Stadion 27 sep. 1921, p. 152 (weer in competitie R.V.B.).

Adreslijst R.V.B. 1921-1922.

Sportkroniek 4 dec. 1922, p. 1558 (registratie clubnaam; R.V.B.).

Jaarverslag R.V.B. 1922-1923 (eindstand 1 A).

Adreslijst R.V.B. 1923-1924 (met latere doorhaling).

O.M. van den R.V.B. 9 sep. 1924, p. 5 (bedankt).

Sportkroniek 25 sep. 1924, p. 1148 (bedankt voor R.V.B.).

O.M. van den R.V.B. 16 juni 1925, p. 1 (toetreding).

Sportkroniek 31 aug. 1925, p. 935 (herintreding R.V.B.).

Adreslijst R.V.B. 1927-1928.

Sportkroniek 15 sep. 1930, p. 1153 (link met Droogdok Mij).

Sportkroniek 2 okt. 1930, p. 1249 (toelating K.N.V.B.).

Adresboek K.N.V.B. 1930-1931 (zonder nadere gegevens).

Adresboek K.N.V.B. 1931-1932 (oprichting).

Adresboek K.N.V.B. 1939-1940.

Adresboek R.V.B. 1939-1940.

Sportkroniek 9 mei 1940, p. 382 (clubhistorie).

Adresboek N.V.B. onderafd. Rotterdam 1940-1941 (toetreding 15-9-1916).

Opmerkingen

R.D.M. was geregistreerd als 41 - 1915.

De statuten van 1917 geven geen beperkingen inzake het lidmaatschap.

 

De club was geregistreerd als 97 - 1922; Adresboek R.V.B. 1933-1934.

Niet genoemd in Adreslijst R.V.B. 1924-1925.

 

De club was een "ondernemingselftal"; Sportkroniek 23 aug. 1928, p. 1043.

De spelers worden in wedstrijdverslag aangeduid als "de Droogdokmenschen"; Sportkroniek 27 okt. 1930, p. 1368.