Databank sport

 
English | Nederlands

[Gymnastiekvereeniginig] Iris

Naam [Gymnastiekvereeniginig] Iris
Plaats Utrecht ?
Provincie Utrecht
Begindatum 1916 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Regionale bond
  • Utrechtsche Turnbond (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 145 (Utrechtsche Turnbond; niet aangesloten bij N.G.V.).