Databank sport

 
English | Nederlands

Sportvereeniging Voorwaarts

Naam Sportvereeniging Voorwaarts
Alternatieve namen
  • Gymnastiekvereeniging Voorwaarts (vóór okt. 1918)
Plaats Leerdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1 april 1890 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 5 december 1908 no. 53; 23 juni 1914 no.60; 22 oktober 1918 no. 37
Doelstelling

Het bevorderen der lichamelijke ontwikkeling der werkende leden (1914).

Het bevorderen der lichamelijke ontwikkeling en het opwekken van belangstelling voor gymnastiek en sport (1918).

Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1907-??, 1925)
Regionale bond
  • Gewest Zuid-Holland (1916)
  • Turnkring Dordrecht en Omstreken (1936)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 31 jan.-1 feb. 1909 no. 26 (KB; no. 77; oprichting G.V. Voorwaarts).

Bijvoegsel Staatscourant 13 aug. 1914 no. 188 (KB; no. 1631; wijziging statuten).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 99 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 468.

Bijvoegsel Staatscourant 18 mrt. 1919 no. 65 (KB; no. 676; naamswijziging).

Algemeen sportblad voor Noord-Holland 24 juli 1919, p. 5 (plaats).

Het Turnblad 11 juni 1925, p. 191 (foto bij 35-jarig bestaan).

Jaarverslag K.N.G.V. 1930, p. 11 (40-jarig bestaan).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 74 (Kring Dordrecht en Omstreken).

Het Turnblad 27 okt. 1939, p. 180 (plaats en Kring).

Het Turnblad 26 apr. 1940, p. 69 (oprichtingsdatum bij 50-jarig bestaan).

Het Turnblad 8 aug. 1941, p. 126 (plaats en Kring).

Opmerkingen

 In 1919 werd de Gymnastiekvereeniging Voorwaarts statutair omgezet in de Sportvereeniging Voorwaarts.