Databank sport

 
English | Nederlands

The Anglo-Dutch Lawn-Tennis Club

Naam The Anglo-Dutch Lawn-Tennis Club
Opmerkingen over naam Vertaling: Engelsch Hollandsche Lawn-Tennis Vereeniging. Ook als Rotterdamsche Lawn Tennis Club The Anglo Dutch.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1885 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 12 oktober 1908 no. 80; 16 februari 1918 no. 7; 19 mei 1921 no. 62
Doelstelling

Het zich onderling bekwamen in het lawn-tennis-spel.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Tennis
Landelijke bond
  • K.N.L.T.B.
Regionale bond
  • Westelijk District
  • District Rotterdam
Levensbeschouwing Neutraal
Oprichters

H. Turing, destijds vice-consul van Engeland, en diens kennissen w.o. Allan, Furnis, Smith Livingstone, Parker, Robert Laming en John Bonke.

Verantwoording gegevens

Nederlandsche Sport 28 aug. 1886, p. 12 (2e jaarlijkse clubwedstrijd ).

Nederlandsche Sport 23 juli 1887, p. 8 (3e jaarlijkse toernooi).

Nederlandsche Sport 2 juni 1888, p. 14 ("in 1885 te Rotterdam gevestigd").

Nederlandsche Sport 25 mei 1889, p. 14 (bijna 100 leden).

Sportkroniek 1 juli 1908, p. 1.

Bijvoegsel Staatscourant 12 nov. 1908 no. 266 (KB; no. 1319; vertaling en oprichting 11-6-1886).

Nieuwe Rotterdamsche Courant 11 juni 1916, p. 10 (oprichters bij 30-jarig bestaan).

Bijvoegsel Staatscourant 4 juli 1918 no. 154 (KB; no. 704; nieuwe versie bij verlenging).

Sportkroniek 19 mrt. 1919, p. 660 (bondslid).

Bijvoegsel Staatscourant 1-2 juli 1921 no. 126 (KB; no. 1658; nieuwe versie bij verlenging).

Jaarboekje van den N.L.T.B. 1927, 1933 en 1939.

Irma Guinau-Freericks, T.E.A.N. 100 Jaar Tennissen En Anders Niet (Alphen aan den Rijn 2007), p. 9.

Opmerkingen

Verhuisde in 1888 van een veld in Kralingen naar een nieuw terrein aan de Westzeedijk met 3 gransbanen; Nederlandsche Sport 2 juni 1888, p. 14.

 

Nederlandsche Sport 28 aug. 1886, p. 12: "De Anglo-Dutch Lawn Tennisclub te Rotterdam hield ll. zaterdag op haar terrein aan de Open Dijkstraat, haar tweeden jaarlijkschen onderlingen wedstrijd der leden."

 

De club behoort tot de oudste tennisclubs van Nederland; Jaarboekje van den N.L.T.B. 1927, p. 105.

Oprichting mogelijk in 1885; Informatie Peperkamp (oprichtingsdatum).

NB de statuten van 1908, 1918 en 1921 hebben steeds 11 juni 1886.