Databank sport

 
English | Nederlands

Zwart Wit

Naam Zwart Wit
Plaats Nieuw-Schoonebeek
Provincie Drenthe
Begindatum december 1929 (eerste vermelding)
Einddatum september 1930 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Drentsche Voetbalbond (1929-1930)
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
  • Opgegaan in:

    Schoonebeek

Verantwoording gegevens

Nieuwsblad van het Noorden 23 dec. 1929, p. 13 (voorlopige toelating Dr. V.B.).

Sportblad nrd. prov. 24 dec. 1929, p. 556 (idem).

Nieuwsblad van het Noorden 25 apr. 1930, p. 3 (Zwart Wit in Dr. V.B. Zuid).

Sportblad nrd. prov. 22 juli 1930, p. 271 (fusie met N.S.B.).

Opmerkingen

Sportblad nrd. prov. 24 dec. 1929, p. 556: Het bestuur van de Dr. V.B. besluit VV Zwart Wit te Nieuw-Schoonebeek Oost voorlopig toe te laten tot de Bond en voor het begin van het volgende seizoen een definitieve beslissing te nemen.

 

Sportblad nrd. prov. 22 juli 1930, p. 271 bij O.M. van Dr. V.B.: "Blijkens een schrijven zullen de V.V. N.S.B. en Zwart Wit, beiden te Nieuw-Schoonebeek, zich combineeren en het volgende seizoen uitkomen onder den naam: Nieuw-Schoonebeek".