Databank sport

 
English | Nederlands

Dames Gymnastiek Vereeniging Vrank, Vrij, Vroom, Vroed

Naam Dames Gymnastiek Vereeniging Vrank, Vrij, Vroom, Vroed
Opmerkingen over naam Ook D.G.V. V.V.V.V. genoemd.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 25 augustus 1911 (oprichting)
Einddatum 1921 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 16 augustus 1915 no. 8
Doelstelling

De lichamelijke ontwikkeling harer leden en verbreiding der gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1915-1921)
Regionale bond
  • Gewest Zuid-Holland (1916)
  • Rotterdamsche Turnbond (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 30 sep. 1915 no. 228 (KB; no. 1092; oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 108 en 143 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 706.

Jaarverslag K.N.G.V. 1921, p. 11 (afgeschreven).

Opmerkingen

In de statuten van 1915 geen verwijzing naar damesgymnastiek.