Databank sport

 
English | Nederlands

D.N.P.

Naam D.N.P.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum juni 1928 (eerste vermelding)
Einddatum augustus 1929 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Rotterdamsche Voetbalbond (1928-1929)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Adreslijst R.V.B. 1927-1928 (later bijgeschreven).

Sportkroniek 16 jan. 1928, p. 69 (registratie clubnaam; R.V.B.).

O.M. van den R.V.B. 11 juni 1928, p. 1 (toetreding).

Sportkroniek 14 juni 1928, p. 778 (toetreding R.V.B.).

Sportkroniek 23 aug. 1928, p. 1042 (idem).

O.M. van den R.V.B. 12 aug. 1929, p. 2 (bedankt).

Sportkroniek 15 aug. 1929, p. 1043 (bedankt in R.V.B.).

Sportkroniek 13 juli 1933, p. 783 (verval clubnaam door ontbinding).

Opmerkingen

D.N.P. was geregistreerd als 5 - 1928; Sportkroniek 13 juli 1933, p. 783 (verval clubnaam door ontbinding).