Databank sport

 
English | Nederlands

Wêz Fluch

Naam Wêz Fluch
Opmerkingen over naam Fries voor: Wees vlug.
Plaats Hempens
Provincie Friesland
Begindatum 18 mei 1924 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Landelijke bond
  • K.N.K.B.
Regionale bond
  • Friesche Korfbalbond (1927)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Vademecum K.N.K.V. (betekenis en oprichting).

Sportblad nrd. prov. 29 mrt. 1927, p. 726 (toetreding F.K.B.).

Sportblad nrd. prov. 12 apr. 1927, p. 21 (aanvulling adreslijst F.K.B.).

Sportblad noordelijke provinciën 7 mei 1929, p. 90 (adreslijst F.K.B.).

Noordelijk sportblad 29 mrt. 1932, p. 14 (adreslijst F.K.B.).

Noordelijk sportblad 10 juli 1934, p. 4 (clubhistorie bij 10-jarig bestaan).

Korfbal revue 31 juli 1934, p. 5 (clubhistorie).

Noordelijk sportblad 21 mrt. 1936, p. 12 (adreslijst F.K.B.).

Noordelijk sportblad 16 apr. 1940, p. 11 (adreslijst F.K.B.).

Officiële adreslijsten K.N.K.B. 1940-1941 (F.K.B.).

Opmerkingen

In 1922 voerde mej. Dekker onderwijzeres het korfbal in bij de meisjes van de hoogste klas. Dezen richtten in 1923 een meisjesclub op, maar die ging in de winter ten onder. De nieuwe club ontstond op initiatief van de dames Aukje Nicolaai en Tammina Visser; Noordelijk sportblad 10 juli 1934, p. 4.