Databank sport

 
English | Nederlands

The Bleu Boys

Naam The Bleu Boys
Opmerkingen over naam Ook als The Blue Boys.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum september 1940 (eerste vermelding)
Einddatum september 1940 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Afdeling Rotterdam (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

O.M. van de Onderafd. Rotterdam 2 sep. 1940 (aanvulling adreslijst).

Adresboek N.V.B. onderafd. Rotterdam 1940-1941 (geen nadere gegevens en doorgehaald).

O.M. van de Onderafd. Rotterdam 23 sep. 1940, p. 1 (indeling The Blue Boys vervallen).