Databank sport

 
English | Nederlands

All Round

Naam All Round
Opmerkingen over naam Voluit Utrechtsche athletiek- en voetbalvereeniging All Round (Alzijdige sportbeoefenening).
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 22 januari 1921 (oprichting)
Einddatum september 1925 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 6 mei 1922 no. 35
Doelstelling

Haar leden gelegenheid te geven zich te oefenen in die sport, welke hen het meest aantrekt; tevens door lichamelijke opvoeding te komen tot meerdere geestelijke krachtsinspanning.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond (1924-1925)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Algemeen sportblad Utrecht 10 jan. 1922, p. 137 (Utr. Athl. en V.V. All Round).

Bijvoegsel Staatscourant 4 juli 1922 no. 128 (KB; no. 1298; vertaling en oprichting).

Algemeen sportblad Utrecht 15 aug. 1922, p. 531 (oprichting en K.B.).

Sportkroniek 26 okt. 1922, p. 1376 (registratie clubnaam; geen Bond).

Adreslijst U.P.V.B. 1924-1925.

Stichtsche sport 22 sep. 1925, p. 709 (indeling in U.P.V.B. vervalt).

Sportkroniek 21 jan. 1926, p. 89 (verval clubnaam door ontbinding; U.P.V.B.).

Stichtsche sport 26 jan. 1926, p. 140 (royement in U.P.V.B.).

Opmerkingen

Opgericht op 22 jan. 1921 door personeel van "Werkspoor" met afdelingen athletiek, voetbal, boksen, gymnastiek (dames en heren), roeien, zwemmen en kamperen; bestaat hoofdzakelijk uit metaalbewerkers; Algemeen sportblad Utrecht 14 feb. 1922, p. 198.

Volgens de statuten strekte de vereniging zich uit over Utrecht, Zuilen, Maarssen en De Bildt met Utrecht als zetel. De grondslag was "het beoefenen van de navolgende sporten sport: gymnastiek, athletiek, voetballen, worstelen, zwemmen en roeien."

 

Opgericht door personeel van de Ned. Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel 'Werkspoor' te Utrecht; Stichtsche sport 13 jan. 1925, p. 129.

 

All Round was geregistreerd als 86 - 1922; Sportkroniek 21 jan. 1926, p. 89 (verval clubnaam door ontbinding).

 

Niet genoemd in Adreslijst U.P.V.B. 1925-1926.