Databank sport

 
English | Nederlands

Algemeene Turnvereeniging

Naam Algemeene Turnvereeniging
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 4 april 1919 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 21 augustus 1919 no. 56
Doelstelling

De bevordering van lichaamsoefening in den ruimsten zins des woords.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 10-11 okt. 1919 no. 217 (KB; no. 3333; oprichting).