Databank sport

 
English | Nederlands

A.A.C. (Ammelie A.C.C. Combinatie)

Naam A.A.C. (Ammelie A.C.C. Combinatie)
Plaats Maastricht
Provincie Limburg
Begindatum 27 juni 1926 (oprichting)
Einddatum september 1934 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1926-1934)
Regionale bond
  • Limburgsche Voetbalbond (1926-1934)
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
  • Fusie van:

    Ammelie  

    A.C.C.

Verantwoording gegevens

Sportkroniek 8 juli 1926, p. 815 (registratie clubnaam en verval Ammelie en A.C.C.).

Sportkroniek 12 juli 1926, p. 826 (combinatie in N.V.B.).

Ons Zuiden 21 juli 1926, p. 40 (Ammelie geregistreerd als A.A.C. in Lb. V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1926-1927 (oprichting 5-7-1917).

Sportkroniek 17 sep. 1928, p. 1162 (indeling reserves in Lb. V.B.).

Sportkroniek 9 okt. 1930, p. 1283 (K.N.V.B.).

Limburger koerier 10 okt. 1931, p. 19 (indeling reserves in Lb. V.B. Zuid 1 A).

Adresboek K.N.V.B. 1933-1934 (met potlood doorgehaald).

Limburger koerier 29 aug. 1934, p. 4 (clubhistorie bij ontbinding).

Sportkroniek 13 sep. 1934, p. 1012 (opheffing).

Sportkroniek 15 okt. 1934, p. 1165 (verval clubnaam door royement; K.N.V.B.).

Sportkroniek 22 nov. 1934, p. 1347 (royement K.N.V.B.).

Opmerkingen

A.A.C. was geregistreerd als 54 - 1926 (K.N.V.B.); Sportkroniek 15 okt. 1934, p. 1165 (verval clubnaam door royement).

 

Adreslijst N.V.B. 1925-1926 met aantekening: Gecombineerd met Ammelie, naam A.A.C.

Adreslijst N.V.B. 1926-1927 heeft 1-11-1921 en aantekening: Reg. kaartje opger. 27 juni 1926.

Adreslijst N.V.B. 1927-1928 met 20-10-1921.

Adresboek K.N.V.B. 1931-1932 met 5-7-1917 als verbetering voor 5-8-1918.

 

Genoemd als de Maatrichtsche arbeidersvoetbalvereeniging A.A.C. in Sportkroniek 4 aug. 1932, p. 883.

 

In 1917 werd W.V.C. (Wijker Voetbal Club) opgericht, die na één jaar herdoopt werd in L'Avenir en die eerst in Lb. V.B. en later in N.V.B. speelde. De fusie met N.V.B. tweede klasser Thor werd geen succes, evenals die met Concordia Maastricht, resulterend in A.C.C. Naderhand fuseerde de club met Ammelie; Limburger koerier 29 aug. 1934, p. 4.