Databank sport

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Dames Gymnastiek Vereeniging

Naam Amsterdamsche Dames Gymnastiek Vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 januari 1912 (oprichting)
Einddatum 1921 (opheffing)
Koninklijk Besluit 2 mei 1912 no. 109
Doelstelling

Bevordering van de lichamelijke ontwikkeling harer leden en verbreiding der gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1912-1921)
Regionale bond
  • Gewest Noord-Holland (1916)
  • Amsterdamsche Turnbond (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
  • Opgegaan in:

    Amsterdamsche Gymnastiek Vereeniging

Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 14 juni 1912 no. 137 (KB; no. 884; oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 60 en 133 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 627.

Jaarverslag K.N.G.V. 1921, p. 11 (fusie met A.G.V.).