Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke Korfbal Club Du Nord

Naam Christelijke Korfbal Club Du Nord
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum mei 1926 (oprichting)
Einddatum april 1928 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Landelijke bond
  • C.K.B. (1926-1928)
Regionale bond
  • Zuid-Holland Zuid
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 30 juni 1926, p. 4 (toetreding buitengewoon lid C.K.B.).

Lichaamsoefening 7 juli 1926, p. 5 (toetreding C.K.B.).

Lichaamsoefening 14 juli 1926, p. 4 (oprichting mei 1926)

Lichaamsoefening 18 apr. 1928, p. 256 (ontbinding).

Opmerkingen

Du Nord was de zesde C.K.B. club in Rotterdam; Lichaamsoefening 30 juni 1926, p. 4.