Databank sport

 
English | Nederlands

Arbeiders gymnastiek-vereeniging Kracht en Vlugheid

Naam Arbeiders gymnastiek-vereeniging Kracht en Vlugheid
Opmerkingen over naam Ook als Utrechtsche Arbeiders Gymnastiek-vereeniging Kracht en Vlugheid.
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1 mei 1913 (eerste vermelding)
Einddatum
Koninklijk Besluit 30 maart 1918 no. 6; 6 september 1929 no. 34
Doelstelling

De gymnastiek te bevorderen en uit te breiden (1918).

De beoefening van gymnastiek (1929).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1917)
Regionale bond
  • Utrechtsche Turnbond (1916)
  • Stichtsche Turnkring
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 145 (Utrechtsche Turnbond; niet aangesloten bij N.G.V.).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 747.

Bijvoegsel Staatscourant 26 aug. 1918 no. 199 (KB; no. 1023; oprichting).

Algemeen sportblad voor Noord-Holland 24 juli 1919, p. 5 (plaats).

Algemeen sportblad Utrecht 28 mrt. 1922, p. 282 (Utr. Arb. Gymn. ver.).

Het Turnblad 19 feb. 1925, p. 58 (10-jarig bestaan in Jaarverslag 1924).

Het Turnblad 12 nov. 1925, p. 363 (Arbeiders Gymn.-vereniging).

Bijvoegsel Staatscourant 27-28 sep. 1929 no. 189 (KB; no. 996; verlenging).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 69 (Stichtsche Turnkring).

Het Turnblad 18 mrt. 1938, p. 46 (25-jarig bestaan).

Het Turnblad 6 juni 1941, p. 93 (plaats en Kring).

Opmerkingen

De statuten van 1918 hadden als middel o.a. "het verleenen van medewerking ter opluistering van arbeidersbijeenkomsten."