Databank sport

 
English | Nederlands

Transvalia

Naam Transvalia
Opmerkingen over naam Voluit Rotterdamsche voetbal-vereeniging Transvalia. Afgeleid van de Transvaalstraat.
Alternatieve namen
  • Volharding (1908)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 14 mei 1905 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 26 juni 1918 no. 50
Doelstelling

Het voetbalspel en aanverwante takken van sport te beoefenen en te bevorderen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1914)
Regionale bond
  • Rotterdamsche Voetbalbond (1908-1940)
  • Afdeling Rotterdam (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Naam: VVV, p. 193.

Sportkroniek 29 sep. 1908, p. 201 (naamswijziging).

Voetbal-jaarboekje 1909-1910, p. 260 (R.V.B.).

O.M. van den N.V.B. 8 aug. 1911, p. 4 (registratie clubnaam voor R.V.B.).

Voetbal jaarboekje 1911-1912, p. 195 (R.V.B.).

O.M. van den N.V.B. 6 okt. 1914, p. 6 (toetreding N.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1914-1915 (noodcompetitie).

Adreslijst N.V.B. 1915-1916.

Bijvoegsel Staatscourant 7 nov. 1918 no. 261 (KB; no. 1760; oprichting).

Adreslijst N.V.B. 1921-1922 (oprichting).

Adreslijst R.V.B. 1921-1922.

Adresboek K.N.V.B. 1939-1940.

Adresboek R.V.B. 1939-1940.

Adresboek N.V.B. onderafd. Rotterdam 1940-1941.

Opmerkingen

Transvalia was geregistreerd als 32 - 1911; Adresboek R.V.B. 1933-1934.