Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke gymnastiekvereeniging Excelsior

Naam Christelijke gymnastiekvereeniging Excelsior
Plaats Dokkum
Provincie Friesland
Begindatum 1 oktober 1904 (oprichting)
Einddatum december 1932 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 18 augustus 1908 no. 42
Doelstelling

Haar streven de eere Gods voorop plaatsende, de lichaams ontwikkeling door oefening gelijkmatig te bevorderen [...] en daarnaast [...] trachten de gymnastiek te verbreiden tot verhooging der volkskracht.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • N.C.G.V. (1928)
Regionale bond
  • Noordergewest (1926-1932)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 1 okt. 1908 no. 230 (KB; no. 1113; oprichting).

Lichaamsoefening 11 mrt. 1925, p. 9 (niet aangesloten bij N.C.G.V.).

Lichaamsoefening 3 feb. 1926, p. 5 (buitengewoon lid Noordergewest).

Sportblad nrd. prov. 14 juni 1927, p. 157 (aanwezig bij C.G.V. Sparta te Meppel).

Lichaamsoefening 19 sep. 1928, p. 577 (ledenlijst N.C.G.V.).

Lichaamsoefening 25 sep. 1930, p. 486 (foto).

Lichaamsoefening 8 dec. 1932, p. 568 (afgeschreven in Jaarverslag).

Site CGV Excelsior Dokkum (oprichting).

Opmerkingen

In 1928 genoemd als gewestelijk lid.