Databank sport

 
English | Nederlands

R.K. Gymnastiekclub Petrus Canisius

Naam R.K. Gymnastiekclub Petrus Canisius
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1929 (eerste vermelding)
Einddatum
Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 22 nov. 1938, p. 1556 (verbinding met Activitas).

Opmerkingen

De club vormde in 1929-1937 een combinatie met de R.K.V.V. Activitas; Sport illustratie 22 nov. 1938, p. 1556.