Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiekvereeniging Vooruit

Naam Gymnastiekvereeniging Vooruit
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 31 augustus 1886 (oprichting)
Einddatum 1920 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 13 mei 1899 no. 16
Doelstelling

De gymnastiek practisch te beoefenen en hare belangen zooveel mogelijk te bevorderen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1899-1920)
Regionale bond
  • Zuidergewest (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Staatscourant 28-29 mei 1899 (KB; oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 117 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 293.

Jaarverslag K.N.G.V. 1920, p. 12 (royement).