Bronnen

Contact
 
English | Nederlands
zoek op auteursnaam of naar woorden in titel of beschrijving
of zoek op woord in de resources

U ziet de publicaties waarvan de titel begint met een 'D'. Er zijn 15 publicaties gevonden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z toon alle
Het dagboek van Gisbert Cuper (1706)
Dagboek van de Deventer regent en geleerde Gisbert Cuper van zijn belevenissen als gedeputeerde te velde tijdens de Spaanse Successieoorlog.
Dagboek Willem de Clercq 1811-1844
De dagboeken van Willlem de Clercq zijn volstrekt uniek voor Nederland. Niet alleen vanwege de omvang - geschat op zo'n 30.000 pagina's - maar ook voor wat betreft de diepgang en reikwijdte van de aantekeningen.
Dagboeken C.J.K. van Aalst
Serie van zes dagboeken, waarin Van Aalst zijn zakelijke en politieke bemoeiingen uit de doeken doet. Een waardevolle bron voor zowel de politieke als de economische geschiedenis van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918
Integrale teksteditie van de dagboeken en (autobiografische) aantekeningen van de oud-liberale politicus en minister van Buitenlandse Zaken (1897-1901) Willem Hendrik de Beaufort.
Dagboeken van Egbert Alting 1553-1594
De dagboekaantekeningen van Alting, eerste secretaris van de stad Groningen, bevatten zaken van bestuurlijke, politieke en persoonlijke aard.
Dagboeken van P.J.M. Aalberse 1891-1947
Volledige, geannoteerde transcriptie van de dagboeken van de katholieke politicus P.J.M. (Piet) Aalberse (1871-1948), bijgehouden tussen 1891 en 1947.
Dagboeken van vice-admiraal F. Pinke, commandant zeemacht in Nederlands-Indië 1914-1916
Integrale uitgave van het dagboek van vice-admiraal Frederik Pinke, commandant zeemacht in Nederlands-Indië, over de periode augustus 1914 - december 1916.
De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662
Uitgave van de dagelijkse verslagen van de gebeurtenissen op het Zuid-Chinese eiland Taiwan tijdens het bewind van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
Die Chronyk van Hollandt, Zeelandt ende Vriesland
De Divisiekroniek van Cornelius Aurelius beschrijft de geschiedenis van Holland vanaf de vroegste tijden tot het jaar 1517. Daarnaast behelst het een wereldgeschiedenis, een populair genre in de late Middeleeuwen.
Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland
Het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN) biedt informatie over de opmerkelijkste vrouwen uit de geschiedenis van Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen van de vroegste tijden tot circa 1850.
Digitale Charterbank Nederland
De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht.
Diplomacy and Development, congresbundel
Deze publicatie bundelt acht bijdragen aan de 10e tweejaarlijkse internationale conferentie van Editors of Diplomatic Documents, die het ING in 2009 samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde in Den Haag.
Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1945
Uitgave van documenten betreffende de hoofdlijnen van het Nederlandse buitenlandse beleid in de periode 1848-1945.
Dutch Ships and Sailors
Dutch Ships and Sailors is a project that aims to provide an infrastructure for maritime historical datasets.
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries
Systematisch overzicht van de scheepsreizen van de VOC tussen 1595 en 1795 naar en van Azië met per reis kerngegevens.