Hulp - Zoeken in het VOC glossarium

 
English | Nederlands

Zoeken in het VOC-glossarium

In het glossarium kan op twee manieren worden gezocht:

1. Door een term uit de keuzelijst te selecteren en vervolgens op de knop `Zoek' te klikken.
De geselecteerde term wordt dan met vindplaats en omschrijving weergegeven.

2. Door het intypen van een trefwoord en vervolgens op de knop `Zoek' te klikken.
Bij het zoeken op vrije tekst worden alle termen getoond waarbij het opgegeven trefwoord in de omschrijving voorkomt.
Er kan worden gewerkt met zogenaamde jokers. Jokers kunt u binnen een trefwoord gebruiken om één of meerdere tekens te vervangen om zo de flexibiliteit van de zoekopdracht te vergroten. Met jokers kunt u zoeken naar prefix, stam of suffix van een woord en kunt u spellingvarianten vinden. Er zijn twee jokers: het vraagteken?en de asterisk*.

Het vraagteken vervangt een enkel teken, bijvoorbeeld:

loo?vindt lood, look, loop, loos en looy

U kunt meer dan één vraagteken in een woord gebruiken:

l??envindtladenenlopen

Een asterisk vervangt nul of meer tekens:

*pas*vindt o.a.pas,passagier,toepassenenvrijpas

Het zoekresultaat is onafhankelijk van het gebruik van hoofd- of kleine letters.

De twee zoekmogelijkheden kunnen worden gecombineerd.

Door op de knop 'Herstellen' te klikken worden de velden geleegd waarna nieuwe invoer mogelijk is.

Het glossarium kan ook in zijn geheel worden ingezien. Hiervoor moet links op het scherm geklikt worden op `Gehele glossarium'.

Bij de weergave van de termen worden de namen van vindplaatsen afgekort. Door te klikken op `Afkortingen van vindplaatsen' wordt een klein scherm geopend waarin een verklaring van de afkortingen wordt gegeven.

 

Laatst gewijzigd 3 maart 2002.