VOC-Glossarium. Verklaringen van termen, verzameld uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiën, die betrekking hebben op de Verenigde Oost-Indische Compagnie

 
English | Nederlands

Zoeken naar termen in het VOC-glossarium

Zoeken op:

Term:

Vrije tekst in de beschrijving van de termen: