Tilanus, Liede (1871-1953)

 
English | Nederlands

TILANUS, Liede (geb. Amsterdam 30-3-1871 – gest. Zeist 31-3-1953), socialiste, feministe. Dochter van Jan Willem Reinier Tilanus (1823-1914), hoogleraar, en Johanna Victoire Liotard (1831-1906). Liede Tilanus trouwde (1) op 9-8-1899 in Bloemendaal met Michel Duco Crop (1861-1901), tekenleraar en kunstschilder; (2) op 11-5-1905 in Naarden met Johannes Wigbold Eisenloeffel (1876-1957), edelsmid. Beide huwelijken bleven kinderloos.

Liede Tilanus groeide op in een statig pand aan de Amsterdamse Herengracht (nr. 406), als jongste van acht – twee jongens en zes meisjes. Haar vader, zoon van een medicus, was hoogleraar heelkunde, haar moeder kwam uit een chique Amsterdamse familie. De geneeskunde moet in het gezin behoorlijk dominant zijn geweest. Liedes vader was een beroemd chirurg en stond aan de wieg van het Rode Kruis, haar zus Liesbeth richtte met haar man het Nederlandse sanatorium voor longlijders in Davos op, haar zus Cato werkte als wijkverpleegster. Zelf was ze meer op beeldende kunst en op maatschappelijke kwesties georiënteerd.

Na haar particuliere schoolopleiding reisde Liede op eigen kosten door Europa. Ze bezocht weeshuizen in Parijs en studeerde huisvlijt en handenarbeid (slöjd) in Zweden. Op haar 28ste trouwde ze met de kunstenaar Michel Crop. Dit huwelijk duurde niet lang, want haar man overleed al in 1901 in een krankzinnigengesticht. Daarna werd ze lid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). In 1905 richtte ze met haar vriendin Mathilde Wibaut en anderen de Amsterdamsche Sociaal-Democratische Vrouwenpropagandaclub (SDVC) op. In datzelfde jaar trouwde zij met de edelsmid Jan Eisenloeffel, die onder meer het Amsterdamse gebouw van de diamantwerkersbond (De Burcht) had gedecoreerd. Hun huis in Amsterdam Zuid, op de hoek van de Johannes Verhulst- en de Jacob Obrechtstraat, was volgens tijdgenoten ‘een centrum van socialistische activiteit en cultuur, een soort politieke en culturele bijenkorf’. In 1908 volgde Tilanus – ze bleef haar eigen naam voeren – haar man naar Duitsland en Rusland, waar hij opdrachten had gekregen. Terug in Nederland raakte ze betrokken bij de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs (BSDVC). Op het congres van de SDAP van 1913 pleitte ze tevergeefs voor een vrouwenrubriek in Het Volk. Vanaf 1914 was ze actief in de vrouwenkiesrechtbeweging. Ze liep voorop in de demonstratie ‘Vrouwen voor vrede’ in 1915.

Liede Tilanus werd in mei 1919 gekozen als lid van de Amsterdamse gemeenteraad. Ze nam zitting in de raadscommissie voor bijstand voor de openbare gezondheid en het ziekenhuiswezen. In de raad pleitte ze voor de instelling van consultatiebureaus voor zuigelingen, voor vrouwelijke inspecteurs bij de zedenpolitie, voor meer praktische woningen en voor Montessori-onderwijs. In februari 1935 wist zij met een motie te voorkomen dat mannen bij gemeentelijke vacatures officieel voorrang zouden krijgen boven vrouwen. In hetzelfde jaar nam ze afscheid als raadslid.

Binnen de BSDVC stuitte Tilanus op meer weerstand dan in haar raadswerk. Als secretaris van het landelijke bondsbestuur, een functie die ze in 1919 met goedkeuring van het SDAP-partijbestuur had aanvaard, kwam ze vanaf 1920 herhaaldelijk in aanvaring met het nieuwe partijbestuur. Het conflict verhardde toen de SDAP in 1923 zonder overleg met de BSDVC een afvaardiging naar het internationale vrouwencongres in Hamburg zond, terwijl Tilanus betrokken was bij de voorbereidingen van het congres. Op kosten van de Bond werd ze alsnog uitgezonden. Leden van het partijbestuur eisten daarna het aftreden van Tilanus, onder wie Tweede Kamerlid Suze Groeneweg, die tegen een aparte SDAP-vrouwenorganisatie was.

In 1924 hield Tilanus de eer aan zichzelf toen bleek dat ook het bondsbestuur (met uitzondering van Mathilde Wibaut) haar wilde laten vallen. Wibauts echtgenoot verklaarde later in het partijbestuur dat hij nooit had meegemaakt dat iemand op een dergelijke wijze was afgemaakt. Met Mathilde Wibaut bleef Liede Tilanus nog tot 1940 Ons Kinderblaadje redigeren. Daarin konden jeugdige abonnees zelf lezen hoe een voorbeeldig progressief arbeidersgezin leefde. De artikelen werden gebundeld in twee bloemlezingen met de titels Het gezellige huisgezin (1927) en Een zonnig thuis (1930).

Ondanks haar aanvaring met de partijtop bleef Tilanus de SDAP (en later de PvdA) trouw. Na haar ontslag kreeg ze nog zes maanden salaris doorbetaald. Daarvoor verzorgde ze de buitenlandse correspondentie tot Liesbeth Ribbius zowel tweede partijsecretaris als secretaris van de BSDVC werd. Tilanus bleef spreekbeurten vervullen en gaf een cursus gemeentehuishouding voor BSDVC-leden. In 1937 trad ze af als bestuurslid van de Amsterdamse SDVC. De laatste jaren van haar leven was ze bedlegerig. Bij haar dood in 1953 prees Het Vrije Volk het ‘respectabel stuk werk’ dat ze samen met Mathilde Wibaut en Carry Pothuis-Smit voor de socialistische scholing van Nederlandse arbeidersvrouwen had verzet. Ze was de laatste overlevende van dit drietal.
 

Archivalia

Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis, Amsterdam: Archief L. Tilanus.

Publicaties

Behalve artikelen, onder meer in De Proletarische Vrouw, en de genoemde bundels:

De Nieuwe Gemeente-huishouding en de vrouw (met S.J. Pothuis, Amsterdam 1919). 

Literatuur

  • ‘Zij die niet terugkeert’, De Proletarische Vrouw, 4-9-1935.
  • ‘Liede Tilanus wordt Vrijdag tachtig jaar’, Het Vrije Volk, 3-2-1953.
  • Nederland’s Patriciaat 50 (1964) 450-451.
  • M. Wibaut Berdenis van Berlekom, Herinneringen (Amsterdam 1976).
  • W.H. Meijer, Terugblik (Amsterdam 1981).
  • Ulla Jansz, Vrouwen ontwaakt. Driekwart eeuw sociaal-democratische vrouwenorganisatie tussen solidariteit en verzet (Amsterdam 1983).
  • Marc Adang, Voor sociaal-democratie, smaakopvoeding en verheffend genot: de Amsterdamse vereniging Kunst aan het Volk, 1903-1928 (Amsterdam 2008).

Illustratie

Met Johannes Wigbold Eisenloeffel in Zwitserland, door onbekende fotograaf, ca. 1920 (IISG, Amsterdam).

 

Auteur: Redactie (dit lemma is gebaseerd op een schets van Mies Campfens in BWSA).

 

 

 

laatst gewijzigd: 23/03/2015