Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 10216

Algemene gegevens
Briefnummer 10216
Datum brief
17-10-1563
Correspondent Van Pius IV
Datum brief
17-10-1563
Verzendplaats Rome (Roma)
Inhoud Vermaning de ketters uit Orange te verdrijven.
Incipit Non latere Nobilitatem Tuam potest, ut magna multitudo haereticorum hominum
Opmerkingen Zie voor het antwoord nr. 10217.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Archivio Segreto Vaticano Breven, Arm. 44 Vol. 11 nr. 392 kopie contemporaine
Brom en Hensen, Romeinsche Bronnen 713-714 nr. 942 editie:

Brom, G. en A.H.L. Hensen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote serie 52 (’s-Gravenhage 1922).

http://www.historici.nl/media/wvo/images/10000-10999/10216_thumb.png
PDF (0.34 Mb)
Brom, Archivalia in Italiƫ I-1, 194 nr. 559 excerpt http://www.historici.nl/media/wvo/images/edities/BAI/10216_ed_thumb.png
PDF (0.34 Mb)