Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 10245

Algemene gegevens
Briefnummer 10245
Datum brief
24-9-1560
Correspondent Van Pius IV
Datum brief
24-9-1560
Verzendplaats Rome (Roma)
Inhoud Vermaning te luisteren naar de raad van Margaretha van Parma en Granvelle.
Incipit Cum petierimus a venerabili fratre Antonio, episcopo Atrebatensi, et dilecta in
Opmerkingen geen
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Archivio Segreto Vaticano Breven, Arm. 44 Vol. 10 f. 266 minuut
Brom en Hensen, Romeinsche Bronnen 711-712 nr. 939 editie:

Brom, G. en A.H.L. Hensen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote serie 52 (’s-Gravenhage 1922).

http://www.historici.nl/media/wvo/images/10000-10999/10245_thumb.png
PDF (0.12 Mb)
Brom, Archivalia in Italiƫ I-1, 189 nr. 543 excerpt http://www.historici.nl/media/wvo/images/edities/BAI/10245_ed_thumb.png
PDF (0.12 Mb)