Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 11983

Algemene gegevens
Briefnummer 11983
Datum brief
Datum door bewerker bepaald op 23-6-1584.
Correspondent Aan Gecommiteerden op het Redres van de verponding
Datum brief
Datum door bewerker bepaald op 23-6-1584.
Verzendplaats
Inhoud Opdrecht de hun opgedragen taak tot een einde te brengen.
Incipit Alsoo wij ende de Staten van Hollant tot dienste ende vordernisse van de gemeene
Opmerkingen Zonder datum. Bijlage bij een brief van de Staten van Holland d.d. Delft 23 juni 1584 aan Maarten Ruychaver, met de opdracht aan Nicolaas Doubleth te overhandigen de stukken van de commissie tot het redres van de verponding, die zich in de boedel van wijlen Nicolaas van der Laen bevinden. Vgl. nr. 11985.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Gedrukte Resolutiën van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland 1584, 346-347 (onv) editie:

Gedrukte Resolutiën van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland 1524-1584.

Nationaal Archief Den Haag Staten van Holland ná 1572, 337, f. 108 r-109 v kopie 17e eeuw http://www.historici.nl/media/wvo/images/11000-11999/11983_thumb.png
PDF (2.94 Mb)