Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 17

Algemene gegevens
Briefnummer 17
Datum brief
31-1-1561
Correspondent Aan August van Saksen (Sachsen)
Datum brief
31-1-1561
Verzendplaats Breda
Inhoud Bericht van zijn aankomst te Breda en het onderhoud met Willem van Gulik over het uithuwelijken van diens dochters. Vreugde over zijn aanstaand huwelijk met Anna van Saksen.
Incipit Als ich uff meinem abraissen nach Breda den 20ten diesses zu Cleve ankommen
Opmerkingen De teksten van respectievelijk het ontwerp, de minuut en het eigenhandige origineel verschillen. Het ontwerp is ongedateerd; de minuut op 30 januari. Bij de minuut een eigenhandig ontwerp voor deze brief in het Frans. De 20ste-eeuwse kopie naar het ontwerp.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden Geheimer Rat (Geheimes Archiv), Locat 9941/3, Printzen, f. 123 r-124 r origineel eigen hand https://resources.huygens.knaw.nl/media/wvo/images/00000-00999/00017_thumb.png
PDF (3.39 Mb)
Japikse, Correspondentie Willem den Eerste 222-224 nr. 228 (onv) editie:

Japikse, N., ed. Correspondentie van Willem den Eerste, prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561) (’s-Gravenhage 1934). [Zie ook: H. van Alphen, Correspondentie van den prins van Oranje].

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/willem_den_eerste/#page=253&accessor=thumbnails&source=1&view=
Koninklijk Huisarchief Den Haag B 12, 2 ontwerp
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/III 4 minuut
Koninklijk Huisarchief Den Haag Collectie Japikse kopie 20e eeuw