Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 3827

Algemene gegevens
Briefnummer 3827
Datum brief
Datum door bewerker bepaald op 17-6-1552.
Correspondent Aan Anna van Egmond
Datum brief
Datum door bewerker bepaald op 17-6-1552.
Verzendplaats Gembloux (Gembloers)
Inhoud Bericht dat koning Hendrik II Damville heeft veroverd.
Incipit Combien que je n'ay nullle mattier ne nulle novelles pour vous escripre, toutes
Opmerkingen Zonder jaartal, hetgeen herleid is uit de plaats van verzending van de brief.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/XVI A/9, nr. 3 origineel eigen hand http://www.historici.nl/media/wvo/images/03000-03999/03827_thumb.png
PDF (1.65 Mb)
Nationaal Archief Den Haag Aanwinsten 1e afd. 1888, 9 m kopie 18e eeuw
Groen van Prinsterer, Archives d'Orange-Nassau I, 2-3 nr. II editie:

Groen van Prinsterer, G., ed. Archives ou correspondance inédite de la Maison d’Orange-Nassau. Première série 8 dln. (Leiden 1835-1847). Deel I is met wijzigingen en aanvullingen herdrukt (Leiden 1841). Deze herdruk wordt aangeduid met I2.

None http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken
Grothe, 'Brieven Willem van Oranje aan Anna van Egmond' 18 nr. III (onv) editie:

Grothe, J.A., ‘Brieven van prins Willem van Oranje aan zijne eerste vrouw, Anna van Egmond’, Kronijk van het Historisch Genootschap 15 (1859) 16-45.

http://www.dbnl.org/arch/_kro004185901_01/pag/_kro004185901_01.pdf