Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 5491

Algemene gegevens
Briefnummer 5491
Datum brief
11-3-1578
Correspondent Van Staten van Gelderland
Datum brief
11-3-1578
Verzendplaats Arnhem
Inhoud Bericht dat Jan van Nassau als stadhouder is aangenomen en verzoek te bevorderen dat de commissie, door aartshertog Matthias te verlenen, zo spoedig mogelijk wordt gezonden.
Incipit Und kunnen dair nae dselve u Ex.tie in onderdanicheit ongemeldet niet laeten
Opmerkingen Op dezelfde dag werd een brief van gelijke strekking aan aartshertog Matthias gezonden. Vgl. ook nr. 12436.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Gelders Archief Oud stadsarchief Arnhem 4690, f. 215 r kopie contemporaine http://www.historici.nl/media/wvo/images/05000-05999/05491_thumb.png
PDF (1.65 Mb)
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Oud stadsarchief Harderwijk 1173, f. 289 r kopie contemporaine
Nationaal Archief Den Haag Provinciale Resoluties 62, nr. 91 kopie 18e eeuw
van Hasselt, Stukken voor de vaderlandsche historie III, 282-283 nr. 141 editie:

Hasselt, G. van, Stukken voor de vaderlandsche historie uit de verzameling van Mr. G. van Hasselt. 4 dln. (Arnhem-Amsterdam 1792-1793).

http://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=dpo%3A5298%3Ampeg21%3A0290&cql%5B%5D=%28title+exact+%22Stukken+voor+de+vaderlandsche+historie%2C+uit+de+verzameling+van+mr.+G.+van+Hasselt%22%29