Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 8774

Algemene gegevens
Briefnummer 8774
Datum brief
19-6-1584
Correspondent Aan dekens van Gent
Aan schepenen van de twee banken van Gent
Datum brief
19-6-1584
Verzendplaats Delft
Inhoud Ontvangst van de instructie van Thomas Henrich die naar hen is afgezonden. Tevredenheidsbetuiging over de afwijzing van onderhandelingen en over de belofte om troepen en levensmiddelen te zenden.
Incipit Wij hebben ontfangen bij den procureur generael van Vlaenderen de duplicata van
Opmerkingen geen
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Stadsarchief Gent Reeks 94 bis, 29, nr. 107 (oud 177-178) origineel http://www.historici.nl/media/wvo/images/08000-08999/08774_thumb.png
PDF (4.76 Mb)
Nationaal Archief Den Haag Aanwinsten 1e afd. 1824 A 1, nr. 12 kopie 19e eeuw
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/XIV H/1 kopie 19e eeuw
de Jonge, 'Brieven Willem den Eersten' II, 93-97 nr. X editie:

Jonge, J.C. de, ed. ‘Brieven van en over Willem den Eersten, prins van Oranje-Nassau, geschreven tusschen de jaren 1580 en 1584, aan de overheden der stad Gend’, in: Idem, Verhandelingen en onuitgegeven stukken II (Delft enz. 1827) 51-108.

https://books.google.nl/books?id=GIY6AAAAcAAJ&pg=PP3&lpg=PP3&dq=Verhandelingen+en+onuitgegeven+stukken&source=bl&ots=2d15WDyVtn&sig=Z-VJUNJVl27gnvqxQC98kOVjkOY&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjp2PrE7r3NAhUIBMAKHSGUCssQ6AEIHDAA#v=onepage&q=Verhandelingen%20en%20onuitgegeven%20stukken&f=false