app

 
English | Nederlands

vorige pagina volgende pagina inhoudsopgave terug

Briefnummer

Het unieke nummer, tot stand gekomen bij het aanmaken van een documentrecord in de invoerapplicatie, is een belangrijk samenbindend element in de databank. Het onderscheidt elk document van de andere opgenomen stukken. Het nummer wordt gebruikt in het veld Opmerkingen om naar samenhangende en verwante documenten te verwijzen. Daartoe behoren ook brieven waarop wordt geantwoord en brieven die een antwoord zijn. In deze gevallen is het briefnummer bekend en kunt u rechtstreeks, zonder andere velden in te vullen, het betreffende document opvragen door het nummer in te voeren.

vorige pagina volgende pagina inhoudsopgave terug