Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Colofon

  • Voor het onderzoek en de verwerking van de gegevens waren achtereenvolgens de eindverantwoordelijken: B.A. Vermaseren (1969-1977), J.H. Kluiver (1975-1998) en J.G. Smit (1999-2005). Tijdelijk waren als onderzoekers aan het project verbonden: A.J. Tjaden (1972-1973), J.H. Kluiver (1974-1975) en B.J. Ibelings (2002-2003). Assistenten waren J.S. de Gier-Visser (1972-1973), Y. Röntgen-Jungschläger (1972-1974), J.M.M. van Fessem (1974-1978), J.C. Stok (1975-2002), F.C. Dufour-Briët (1996-1999) en H.J.M. van Dapperen (2003-2005).
  • De invoerdatabase is ontwikkeld door Moss Multimedia BV te Amsterdam in samenwerking met E.C.M. Huysman.
  • De webapplicatie is ontwikkeld door het NIWI (Nederlands Instituut vooor Wetenschappelijke Informatiediensten) en verder uitgewerkt door Jelle Gerbrandy, beide in samenwerking met E.C.M. Huysman.
  • Digitalisering: NIWI: digitalisering microfilms en fotokopieën; Strata Preservation BV te Den Haag: digitalisering microfilms; voor het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ook digitalisering fotokopieën en aanlevering digitale foto's) waren hierbij betrokken: H.J.M. van Dapperen, P. Dreiskämper, F.E. Gutierrez Rojas, E.C.M. Huysman, F.G. Hoekstra, I.J.A. Nijenhuis, J.G. Smit, M.J.C. Swüste, M.H.M.M. Sopers, J.C. Stok en A. Verheusen.
  • Subsidie voor het digitaliseringsproject werd verleend door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).