Inleiding

 
English | Nederlands

Inleiding op het project De correspondentie van Willem van Oranje

J.G. Smit

download deze tekst als PDF bestand

I. Inleiding

Het project De correspondentie van Willem van Oranje, waarvan de resultaten thans in de vorm van een databank en een beeldbank op het world wide web worden gepubliceerd, heeft een lange voorgeschiedenis. Die voorgeschiedenis is ook van invloed geweest op het eindresultaat. Daarom is het nodig hier het een en ander daarover mee te delen en op een aantal aspecten nader in te gaan, zoals de geschiedenis van het project en de verantwoording van de in de loop der tijd gemaakte keuzes. Een afzonderlijke bijdrage geeft de toelichting en achtergronden bij de zoekvelden van de databank. Die achtergronden verduidelijken de consequenties van de werkendeweg gemaakte keuzes.1

Aan de totstandkoming van het project hebben vele personen verspreid over een lange periode meegewerkt. Zoveel, dat er geen denken aan is hier namen te noemen. Daarom hier anoniem: de dank gaat uit naar alle medewerkers van archieven en bibliotheken die altijd even bereidwillig zijn geweest de stukken te lichten en andere diensten te verlenen; naar bestuurders en directeuren die het project in de loop der jaren enerzijds kritisch hebben gevolgd, maar anderzijds ook de nodige ruimte hebben geboden om tot dit eindresultaat te komen; naar de mensen van de techniek, die op hun gebied met de nodige expertise aan het project hebben gewerkt; en naar alle collega's en alle anderen die niet alleen uit belangstelling, maar vaak ook met raad en daad hun bijdrage hebben geleverd.

1Voor het schrijven van deze inleiding en de toelichtingen is gebruik gemaakt van een concept dat is aangetroffen bij de documentatie van J.H. Kluiver. De gedeelten Van gedrukte inventaris tot digitale databank en Van microfilm tot beeldbank zijn van de hand van F.G. Hoekstra.

volgende pagina